Nikto

Scanarea vulnerabilităților cu Nikto
Nikto este un scaner web de ultimă generație care caută în mod riguros vulnerabilitățile din cadrul unui site web sau al unei aplicații și prezintă o ...
Cum se instalează și se folosește Nikto
Nikto este unul dintre utilitarele open source care este utilizat pe larg de Pentesters pentru scanarea rapidă și automată a vulnerabilităților aplica...
Getting started with Nikto vulnerability scanner
In the past we learned how to use Nmap, Nessus and OpenVAS to look for vulnerabilities. This time we'll explore Nikto, a vulnerabilities scanner writt...